Adelfa Agency – din kontakt till Ryssland

Adelfa Agency är ett företag, grundat år 2010, som specialiserat sig på kulturella projekt mellan EU och Ryssland. Vi på Adelfa har lång och mångsidig erfarenhet av samarbete med ryska företag och expertis i det ryska språket och kulturfältet. Därtill har vi breda nätverk i bl.a. St.Petersburg och Moskva.

Har du intresse av ett samarbete med ett ryskt företag eller att ordna ett projekt i Ryssland? Vi är din bro till ett lyckat projekt. Detta kan vi hjälpa dig med:

kulturexport och –import, översättningsarbete och tolkning, social media på ryska, föreläsningsserier och seminarier, undervisning i ryska och rysk kultur, konsulttjänster

Till våra kunder hör bl.a. Utrikesministeriet, Finlands Nationalgalleri, Teaterinfo Finland TINFO.

Kontakta oss – vi berättar gärna mera!

 

Anna Sidorova

Verkställande direktör, grundare av Adelfa Agency

Erkänd översättare och tolk, inspirerande lärare och föreläsare. Mottagare av Undervisningsministeriets statspris år 2009 för utländsk översättare.

Språk: ryska, finska, engelska

Helena Autio – Meloni

Styrelsens ordförande, erfaren konsult, grundare av Adelfa Agency

Helena har fungerat som kulturråd vid Finlands ambassad i Moskva åren 2012 – 2015 och som direktör för Finlandsinstitutet i S:t Petersburg åren 2005 – 2008. Helena har också mångsidig erfarenhet av förlagsbranschen och av projektledning inom internationella kulturprojekt.

Specialområde: teater

Språk: finska, svenska, ryska, engelska

Nadja Simakina

Kulturproducent, översättare, lärare

Nadja har bl.a. fungerat som producent för internationella projekt inom samtidskonst och har arbetat med projektledning i samarbeten mellan Finland och Ryssland.

Specialområde: rysk social media

Språk: ryska, engelska, tyska, finska

Daria Agapova

Producent, kurator, författare, journalist.

Expert på publikarbete på museer och arrangör av internationella utställningar för barn och vuxna. Organisatör av festivalen Barnens dagar i Petersburg.

Specialområde: museiverksamhet

Språk: ryska, engelska, finska